Nolltaxepriset 2010

Vinnare

Miljövetaren Sofia Larsson, som i sin uppsats visat hur nolltaxa i kollektivtrafiken gynnar klimatsmart resande och räknat ut att att samhällsvinsten med avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholms län hamnar på 4 miljarder.

– De få gånger som nolltaxa tas upp i media pratas det alltid om kostnader. Det Sofia Larsson gör är att peka på att de miljömässiga och samhällsekonomiska vinsterna överväger, säger Mikael Johansson från Planka.nu som delar ut priset. Vi hoppas också att priset ska uppmuntra vidare forskning om kollektivtrafiken i allmänhet och avgiftsfri kollektivtrafik i synnerhet på Sveriges högskolor och universitet.

Nominerade

  • Manusförfattarna bakom filmen Metropia Fredrik Edin , Martin Hultman ochTarik Saleh för att ha visat hur världen skulle sett ut om SLs ledning, som skapat osmidiga spärrar, höga biljettpriser, krångliga betalningssystem, våldsamma kontrollanter, korrupta chefer och medveten förfulning, styrde världen.
  • Miljövetaren Sofia Larsson som i sin uppmärksammade kandidatuppsats påvisat att nolltaxa är ett viktigt och lönsamt incitament för att få människor att välja miljömedvetet.
  • Programledaren Erik Haag som i TV-serien ”Landet Brunsås” visuellt tydligt påvisade klassdimensionen i trafikmaktsordningen och de olika sociala förutsättningarna för resande.
  • Redaktören Jesper Nilsson som med stort civilkurage uppmärksammat kontrollsystemen i kollektivtrafiken och staden och initierat en omfattande samhällsdebatt om repressionen och övervakningen i densamma.
  • Nolltaxeprinsen Daniel Westling i egenskap av att vara den främsta representanten för Ockelbo, en av de svenska kommuner där man framgångsrikt infört avgiftsfri kollektivtrafik.