Nolltaxepriset 2013

Vinnare

Karlskoga Kommun har tilldelats 2013 års nolltaxepris med följande motivering:

–Genom sin jämställda snöröjning, som gjort upp med gubbröjning och trafikmaktordningen, så har kommunen inte bara pratat om kopplingen mellan trafik och jämställdhet – de har också gjort slag i saken. Vi hoppas att priset kan uppmärksamma andra kommuner på hur de kan röja väg för förändring.

Nominerade

Nu är nomineringarna till Nolltaxepriset, som delas ut den första mars, klara. Nolltaxepriset delas ut till den eller de som under året har gjort något eller några av följande: Verkat för en avgiftsfri kollektivtrafik, arbetat för ökat inflytande över kollektivtrafiken för de som reser och arbetar i den, underlättat för avgiftsstrejkande, verkat för en öppnare och mer tillgänglig stad och/eller kollektivtrafik, motverkat övervakning och kontrollsystem av resenärer samt bekämpat trafikmaktordningen.

De nominerade är:

  • Folkinitiativet Nolltaxa Örebro
   Organisation för avgiftsfri kollektivtrafik i Örebro Kommun. Under hela vintern har de samlat in namnunderskrifter och kampanjat tillsammans med Ung Vänster Örebro som driver kampanjen ”Ta tillbaka kollektivtrafiken”.
  • Västtrafiks biljettkontrollanter
   Kontrollanterna lyckades i april förra året, genom sin framgångsrika och medialt uppmärksammade direktaktion  åstadkomma (åtminstone tillfälligt) vad planka.nu och tusentals göteborgare kämpat för under många års tid. Deras orubbliga civilkurage och engagemang i motarbetandet av Västtrafiks ledning förtjänar allt beröm.
  • SL:s upphandlare
   SL:s upphandlare av SMS-tjänster har överträffat alla förväntningar genom att införa ett par dagars nolltaxa i Stockholm. Visserligen fungerar själva biljettsystemet inte så bra, men som en metod att underminera avgiftsfinansieringen var upphandlingen alldeles utmärkt.
  • Farstas niondeklassare
   Med sällsynt finess har dessa högstadieelever inte bara tagit hem sin egen kategori inom plankning, utan också piskat gymnasieeleverna på fingarna Jan Björklund-style!
  • Åre kommun
   Erbjöd under december månad 2012 sina invånare att åka buss gratis för få fler att använda kollektivtrafiken. Åres politiker har förstått korrelationen!
  • Karlskoga kommun
   Med sin jämställda snöröjning är Karlskoga kommun en förebild för alla som arbetar mot trafikmaktordningen, att den pedagogiska videon om deras projekt dessutom bidrog till att mynta begreppet gubbploga och reta gallfeber på de manliga nättrollen får ses som en bonus i sammanhanget.

Vinnaren utses på Nolltaxegalan den första mars.