Nolltaxepriset 2019

Nolltaxepriset 2019 har tilldelats Patrice Vergriete, borgmästaren i franska Dunkerque som gjort kollektivtrafiken i staden med 100.000 invånare avgiftsfri. Samtidigt har ett nytt stombussystem införts, och reformen har hitintills blivit en succé.

Dunkerque blir den största staden i Europa med nolltaxa, efter Tallinn, och vi hoppas att det kommer inspirera många fler att avgiftsbefria den gemensamma trafiken.

Bland andra nominerade fanns Vänsterpartiet för sin reform med sommarlovskorten och varningsgrupperna för biljettkontrollanter i Stockholm och Göteborg.

Årets statyett kommer att överlämnas till Patrice Vergriete under våren.

Nolltaxepriset har delats ut sedan 2010. Priset går till den eller de som under året har gjort något eller några av följande: Verkat för en avgiftsfri kollektivtrafik, arbetat för ökat inflytande över kollektivtrafiken för de som reser och arbetar i den, underlättat för avgiftsstrejkande, verkat för en öppnare och mer tillgänglig stad och/eller kollektivtrafik, motverkat övervakning och kontrollsystem av resenärer samt bekämpat trafikmaktordningen.