Majblommans rapport om avgiftsfri kollektivtrafik

Nolltaxepriset 2024

Majblommans Riksförbund tilldelas Nolltaxepriset 2024 för sin rapport och sitt förslag om avgiftsfri kollektivtrafik för att minska ojämlikheten för barn och unga i Sverige.

I rapporten ”Framtidstro till priset av en bussbiljett” – ”Därför vinner samhället på att ge barn fri kollektivtrafik” visar Majblomman på fördelarna med att låta barn och ungdomar resa fritt med kollektivtrafiken. De har låtit räkna på kostnader och vinster och kommit fram till att samhället skulle gå plus på en sådan reform.

Inte bara skulle det minska ojämlikheten och förbättra livet för de barn och unga som idag behöver stöd från Majblommans fond – utan det skulle även gynna alla de som idag skjutsar sina barn och även ge stora vinster för klimat, miljö och trafik.

För ca en halv miljard – en tiondel av subentionerna för lägre bensinpris – skulle avgiftsfri kollektivtrafik på kvällar, helger och lov kunna införas för alla mellan 12 och 18 år, men samtidigt ge sex gånger så mycket – 3,3 miljarder – tillbaka, bara i form av minskade skjutskostnader.

Majblomman visar hur tillgången till kollektivtrafiken är ett lotteri för barnen som styrs av var du råkar bo. Något som påverkar barn och ungas rörelsefrihet och möjlighet till en självständig och aktiv fritid.

Att hela samhället skulle vinna på att barn och unga resa fritt gör Majblomman tydligt i rapporten. Fördelarna är både direkta och indirekta gällande ekonomi, jämlikhet och miljö, och samtidigt både kortsiktiga och långsiktiga.


Läs mer om Majblommans rapport här:
Majblomman: Ge fri kollektivtrafik till alla barn och unga!

Hos Majblommans riksförbund kan du läsa mer om förslaget och rapporten och här finns också länk till beräkningarna och underlaget från kommuner och regioner. Vi rekommenderar alla att läsa rapporten!
Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar

Här är Majblommans debattartikel i Aftonbladet i november 2023:
Samhället vinner på fri kollektivtrafik för unga