Nolltaxepriset 2020

Nolltaxepriset 2020 tilldelas Luxemburg – Det första landet i världen att införa rikstäckande nolltaxa, dvs avgiftsfri kollektivtrafik för alla, i hela landet.

Det finns många anledningar att införa nolltaxa. I just Luxemburg har största motiveringen varit deras stora problem med biltrafiken, köer till följd av många bilpendlare och en låg andel resande med kollektivtrafiken. Nu byggs spårvagnsnätet ut i huvudstaden Luxemburg, och målet är att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

2018 infördes nolltaxa för barn och unga under 20. Regeringen som styrs av liberala Demokratesch Partei, socialdemokratiska Socialistiska arbetarpartiet och det gröna Déi Gréng fick fortsatta mandat efter valet samma år och beslutade då om nolltaxa för alla i hela landet. Den 1:e mars 2020 trädde det i kraft.